Tanker rundt avlen.

Moment 5, stålos på uttaksplassen. 

Det imponerer meg at det finnes folk som mener de kan poengsette dette momentet riktig. For deretter å bruke resultatet i avlssammenheng. Hadde forstått dette hvis forholdene var like og elgene oppførte seg likt i fra nord/sør og øst/vest. Men det er ikke slik. 

Her er noen tanker rundt forhold som kan påvirke resultatene i moment 5. For å få en riktig bedømmelse må derfor hundens prestasjon korrigeres, hvis det er faktorer som kan ha påvirket resultatet i den ene eller andre retningen.

 

 

 

 • Geografiske og topografiske forhold og variasjoner. Er det forskjeller mellom nord og sør i landene? Hva med forskjellen mellom lavlandsterreng og fjellterreng?

 

 • Årstid, er det samme vanskelighetsgrad fra august til desember/januar.

 

 • Kan tettheten med veier i et område ha innvirkning på elgens oppførsel? Tenker da på biltrafikk i perioden før uttakstidspunktet, tenker spesielt på områder med liten trafikk utenfor jakt og prøvesesongen.

 

 • Elgens plassering i terrenget i forhold til fører/prøvegruppe, ved uttakstidspunkt.

 

 • Reagerer alle elgene likt på hundens forsøk på at få dem at stå på uttaksplassen? Er det forskjeller mellom kjønn og alder? Hvis det er forskjeller, hvordan skal dette bedømmes? Er det forskjell i prestasjonen ved å få ei 1,5 års kvige eller ei eldre ku med tvillinger til å stå på uttaksplassen?

 

 • Kan elgen ha noen form for psykiske eller fysiske skader/lidelser? Vil dette i så fall ha noen innvirkning på resultatet, og hvordan skal vi korrigere for dette?

 

 • Kan rovdyr/ulveproblemene i enkelte områder ha innvirkning på elgens oppførsel?

 

 • Står elgen bedre eller dårligere i rovdyr/ulveområder?

 

 • Hvis elgen har frykt for ulv, hvordan skiller den mellom ulv og hund?

 

 • Er det andre viktige momenter i hundens arbeidsmetode, som innvirker på dens evne til at få stand på uttaksplassen, f.eks. fart, søkets omfang, målbruk, eller hvordan hunden kommer inn på elgen før uttakstidspunktet, bruker den hørsel, vind eller spår?

 

 • Hvor er uttaksplassen? Er det der hunden har første kontakten med elgen eller er det der den loser første gang?

 

 • Etter GPS’s inntog som peiler og spesielt Garmin,  har det blitt meget vanlig å se at mange hunder ikke loser før elgen stopper opp etter vandring rundt i et området. Det behöver inte i , men lugna forflyttninger i et område. Har sett mange tilfeller der hunden forfølger elgen tyst i 1-2 km/h i avstander opp mot 5-600 m. ofte i sirkler, før uttaket kommer.  Er dette stand på uttaksplassen?

 

 • Eller hvordan bedømmes et tyst skjen, med stånd efter 600 m.