Litt historikk

En jämthundshanne med blodslinjer  av betydning eller ikke?

FI SE UCH & NORD JCH Bamse N10302/91*

Var han slik noen hevder, en avlsfiasko eller var dette en hund som kan ha tilført rasen noe av verdi? 
Det er sikkert mange ulike oppfatninger av det, men uansett finnes hans navn  i mange av nåtidens mest populære stamtavler, som f. eks. FIN JCH Kultakairan Rina, FIN JCH Kirkkokarron Eesau, FIN JCH Karhunkaatajan Cassius, FIN JCH Jolopin Viki, FIN JCH Repomäen Legenda. FIN JCH Martinmäen Luky Luke, FIN JCH Mustikkaharjun Petraus, FIN JCH Jalakavan Seita, FIN JCH Hänsjöns Kozz, SE JCH Tjurskallens Scott, SE JCH Spets-Lappens Lova og NO JCH Jönsegårdens Tyson, SE JCH Tenningbergets D-Frippe, FI JCH Karhunkerääjän Messi, SE FI JCH Kougstabackens Ragge osv...

 

 

 

Normalt er hundene populære det året de gjør suksess på jaktprøve og erobrer sitt jaktchampionat. Dessverre ser vi alt for ofte at populære og gode hunder fra bra kombinasjoner blir borte fra stamtavler og man hører aldri noen snakker om dem i ettertid (døgnfluer). Årsakene kan være ulike, men jeg tror svaret er ganske enkelt.  For Bamse's del virker det å fungere litt annerledes, man kan ikke si at han var upopulær i sine unge år,  han ble brukt på tisper av ulike kvalitet i alle de tre nordiske jämthund landene (Norge, Sverige og Finland) mellom 1994 og 1998. I etterpåklokskapens navn kan man si at mange av tispene ikke skulle blitt parret, men nå er det for sent å angre. Men resultatene er nok ikke så ille, hvis man bare tar seg tid til å se etter.

 

Alt dette startet tidlig på 90 tallet da jeg fattet interesse for et kull fra Kaajani i Finland, som var etter FIN JCH  Jassu og FIN JCH Nella, (kullverdi 6/8) som var en uvanlig bra kullverdi på denne tiden, kullet var fra oppdrettet Palavarin kennel ved Johanni Aavakari. Jeg tok kontakt med Jussi og var på besøk hos han første gang i 94. Det var spesiellt to av hundene i dette kullet som virket interessante, FIN DCH Palavarin Kötti og FIN JCH Palavarin Suski. Etter kort tid tok jeg kontakt med Kötti's eier Kimmo Karjalainen. I 1997 avtalte vi å byttelåne hunder under et år, avtalen gikk ut på at hundene skulle matches frem på prøver og utstillinger i de ulike landene.

Bamse ble under høsten 97 presentert for det Finske avlsrådet, etter dette ble de interessert i å prøve denne hunden på et antall tisper. Resultatet ble 13 paringer/kombinasjoner der det ble født 67 valper. Der 19 av disse avkommene presterte minst 1 pr. på prøve. 9 av dem ble titulert som FI JCH. Det ble en startprosent på 34 og en 1 pr. prosent på 28. Disse tallene kunne sies å være bra på denne tiden. Få hunder hadde over 30% premierte. Man kan si i ettertid at resultatene var noe ujevne fra de forskjellige kombinasjonene. Men hvem vet, kanskje tispene også hadde ujamne kvaliteter, og det vet bare de som eier dem.

 

Kombinasjoner i Finland 1997, som kan ha tilført rasen verdifulle egenskaper?

Jussinniemen kennel med kull på Uhuverin Sippa FIN41890/95, (e. Häkilas Ilo og Uhuverin Wilma) der resultatet ble 3/3 i kullverdi. Ut derfra kom stjernehunden FIN DCH Jussinniemen Rita/97. Hun har i dag 47 avkom og 24 av dem har tatt 1 pr. på prøve. Av disse er det DCH'ene  Mustankorven Kira, Raiku og Rambo som fører det videre, Kira har et resultat på 48/19, Raiku på 103/46 og Rambo på 87/39.

 

I neste generasjon etter disse er blant annet
Moposarven Miisa 33/13, Moposarven Moona 17/8, Moposarven Moonika 5/3, Renkirannan Minja 19/6, Renkirannan Donna 8/5, Renkirannan Mandi 15/6, Kultakairan Rina 6/4, Ronja 8/4, Raipe 10/5, Vasurin Etku 24/13, Elimon Salon Shovi 11/5,

 

Kannaksen kennel med kull på Uhuverin Wilma FIN41819/95, (e. Härkilas Ilo og Uhuverin Wilma)der resultatet ble 5/5 i kullverdi. Fra dette kullet kom det en hund med navnet FI DCH Kannaksen Kössi, han har nok lidd litt av samme skjebnen som Bamse, Kössi har bare 43/10 i resultat, men se hva han har gitt videre, FI JCH Koitajoen Nora, med 34/25, og FIN JCH Hernekallion Mimmi med 28/16, og FIN JCH Hernekallion Wenla med 28/14, FIN JCH Koitajoien Api 39/14

Her er noen av etterkommerne fra disse igjen, Vasamasan Jerry 33/17, Vasamasan Osku 53/26, Kirkkokaarron Anki 24/10, Kirkkokarron Cössi 35/17, Pystytuulen Wlima 23/18, Pystytuulen Sumu 41/20, Vithahovin Bablo Ukkapekka 52/19, Vithavorin Teresa 17/7, 

Her er et utvalg av neste generasjon, Martinmäen Luky Luke 72/22, Jalakavan Seita 10/10, Rovanvaaran Pella 21/9, Humbakan Iina 25/12, Kirkkokarron Eesau 55/19, Ketorannan Jori 45/9, Kapu 34/5, Karhunkaatajan Cassius 8/0, Repomäen Legenda 114/37, Repomäen Caro 42/16, Koitajoin Suvi 17/7, Elimon Salon Kira 10/7, Hirvitytön Aurora 8/6.

Videre kan vi nevne noen unge hunder, Jolopin kennel med sitt kull fra 2012, med 12/11 i kullverdi. Der Jolopin Viki var stjerna med JCH tittel før ett års alder. Ut over det kan nevnes Onnivaaran Kapu 10/38, Mustikkaharjun Petraus 9/18, Mustikkaharjun Vinski.

Martinmäen kennel med kull på Nissas Feija SF11188/94, der resultatet ble 5/8 i kullverdi. Herfra kom FI DCH Matinmäen Kassu FIN16582/97, som er far til FIN JCH Tentunmäen Sera, hun har 8/6 i resultat. Sera er mor til FIN JCH Tentunmäen Mandi/05, som har 29/12 i resultat, og er mor til bl.a  FIN JCH Tolliportin Toti/08, kv=6/6, han har 27/10 i resultat.
En annen hund etter Martinmäen Kassu som bør nevnes er FI JCH Lumpelan Milla, hun har 29/14 i resultat. Med Raikukorven Roomeo har hun 8/8 i k/v. Derfra kommer de kjente avelstispene, FIN JCH Ruskametsän Söpö med resultat 17/8 og FIN JCH Ruskametsän Sipi med 23/10.  Milla har også 5/8 med Onnivaaran Elmo. Der FIN JCH Ruskametän Nilla/09 er den mest profilerte hunden, han har 27/10 i resultat så langt. Vi har selv en tispe fra denne kombinasjonen Ruskametsän Hevi/09, hun ser også ut til å levere, første kullet ga jaktpremiert avkom i høst ved 9 mnd alder.

Kombinasjoner i Sverige fra 1998.

I kjølevannet av at Bamse ble avlet pål i Finland, meldte i 1998 noen oppdrettere fra Sverige interesse bl. a. Fäbohöjdens kennel ved Göran Thunell. Resultatene i Sverige ble som i Finland, han havnet på 32% jaktpremierte avkom, derav 7 JCH av de 36 fødte valpene. Han leverte jaktpremierte avkom med alle tispene, i to av kombinasjonene har det blitt avlet aktivt videre på, og det er på avkommene etter SE JCH Fäbohöjdens Fatima og SE JCH Fäbohöjdens Ketty. 


SE JCH Fäbohöjdens Fatima, (e. Uman Stej og Fäbohöjdens Ketty)

Her finner vi igjen etter Bamse og  SE JCH Fäbohöjdens Fatima, No JCH Fäbohöjdens Freddy som er far til Bjönnhjellens Vaika som igjen har gitt  NO SE JCH Botnebekkens B-Tikka, hun har 6/8 med Sörombackens Brasse. Bror til B-Tikka, SE DCH Botnebekkens Barr, han har i år allerede jaktchampioner etter seg, nevnes kan SE JCH Tenningbergets D-Frippe født 23 mars 2012. I skrivende stund ser Frippe ut til å være en populær avelshund for sesongen 2014, med 5 bookede tisper fra topp avstamning.

SE JCH Fäbohöjdens Ketty, (e. Stell/88 og Kita)
Her er det SE JCH Fäbohöjdens Kelly som tar det videre, spesielt gjennom JCH'ene Reces Tuffe, Frej, Biko og Rio. Og i de neste generasjonene, JCH Strömarens Ross/07, JCh'ene Tjurskallens Scott, Rapp, Sako, Sarek og Harry. JCH'ene Hänsjöens Killroy, Kozz og Kiwi. SE FIN JCH Spets-Lappens Lova og NO JCH Jønsegårdens Tyson. 

 

Interessante observasjoner rundt avlen på hans barnbarn.

Flere og flere oppdrettere ser ut til å fatte interesse for disse linjene som inneholder disse blodslinjene. Navnet hans dukker opp stadig oftere og ikke minst ser vi at det linjeavls på han langt hyppigere en jeg hadde forventet. Dette mener jeg bekrefter det meste om hunden. Nevnes her kan Kirkkokarron Eesau som ser ut til å levere bra, Eesau er linjeavlet på linjene til Bamse, likeså Kultakairan Rina som er linjeavlet på Bamses linjer gjennom Jussinniemen Rita. Kultarainen Rina ser også ut til å levere, 6/4 med Karhunkerääjän Turre, der samtlige tisper er premierte i kullet. Resultatene taler for seg, selv om enkelte andre i lang tid har forsøkt å plasser de positive og dominerende genene / egenskapene på den andre siden i stamtavlene han er representert i. 

Tispelinjene rundt dette har hatt en medvirkende årsak til de fantastiske resultatene.

Det er i lang tid også blitt gjort forsøk på å undergrave betydningen til tispelinjene som ligger bakom disse resultatene. Jeg synes alt dette er komisk, hvis vi ser på tispesiden i to av de tre Finske kombinasjonene som har gitt disse resultatene finner vi Backe hunden Stell/88 e. (Jimmy og Sippan) i kombinasjon med  Härkilas Qviny I e. (Härkilas Eko I og Härkilas Barrie I). Bak H.  Barrie finner vi igjen Uman blodet som er representert men Uman Jung. Men vi er jo kjent med at det aktivt jobbes for å hindre framganger for dette blodet. og denne holdningen er det blitt gitt aksept for å ha, helt fra tidlig på 90 tallet.. Vi ser jo nå at rasen er den stor taperen på dette.

I Sverige har vi det samme mønstret, Stell/88 i kombinasjon med Härkilas / Uman blod.

Tross dokumenterte resultater finnes det folk som ikke vil innrømme at dette blodet har hatt en vesentlig betydning for rasen. De velger den enkle løsningen, og det er å prøve å overbevise seg selv om det motsatte, for deretter å prøve å overbevise andre om at de positive og dominerende genene kommer fra den andre siden, som ikke disse hundene er representert i. Sjekk selv!!!!!!!!!!!!!!!!